Select Your Favorite Language (or) Artist Here

Daily Devotionals

  • "David said to Saul, `Who am I, and what is my life or my father's family in Israel, that I should be the king's son-in-law?'" - 1 Samuel 18:18 NASB. Tho...
    3 hours ago

Jaba Ma Prabhu ko by Anju Panta (Nepali Christian Song)


जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ
मैले निराशामा शान्ति पाएँ।
(जीवनका धेरै यात्राहरू आफ्नै इच्छामा हिँडिरहें) २
मैले हार सम्झेँ, जीवनलाई, जीवनलाई।
(ब्यर्थ थियो यो जीवन मेरो प्रभु तिमीमा अर्थ पाएँ) २
(जीवनका बाँकी यात्राहरू
प्रभुको इच्छामा जिउन पाएँ) २
मैले जीत सम्झेँ, जीवनलाई, जीवनलाई।
(लिनुहोस् प्रभु जीवन मेरो प्रभु तिमी नै सहारा मेरो) २


Share/Bookmark
Follow us On :

0 comments:

English Christian Songs

Top Request Indian Christian Songs